Fenek kim?

Fenech kim? Bu sahroda yashaydigan quloqli hayvon. Issiqlikda omon qoladigan va hatto ov qila oladigan ajoyib hayvon. Katta quloqlar - bu kelajakdagi tushlikning eng kichik harakatlarini ushlab turadigan o'ziga xos lokatorlar ...