Litvada eng keng tarqalgan soyadlar nima?

Litvada eng keng tarqalgan familiyalar qaysi? 1 Kazlauskas Kazlauskien # 279; 2 Petrauskas Petrauskien # 279; 3 Jankauskas Jankauskien # 279; 4 Stankevi # 269; ius Stankevi # 269; ien # 279; 5 Vasiliauskas Vasiliauskien # 279; 6 # 381 # uus; 381 Butkus Butkien # 279; 7 Paulauskas Paulauskien # 279; 8 Urbonas Urbonien # 279; 9 Kavaliauskas Kavaliauskien # 279; Mazheika, Paulauskas, Kazlauskas, ...