Balans nima?

Balans nima? hisobdagi pul qoldig'i minus yoki plyusdagi muvozanat, muvozanatlash. Har qanday doimiy o'zgarib turadigan hodisadagi nisbat yoki muvozanatni tavsiflovchi ko'rsatkichlar tizimi. tushumlar va xarajatlar to'plami, aktivlar ...