Troy qayerda?

Troya qayerda joylashgan? Troya shahri Turkiyada joylashgan. Arxeologlarning sa'y-harakatlari tufayli qadimgi Troya shahrining o'rnini aniqlash mumkin edi - u Egey dengizi bo'yida, Kichik Osiyoning shimoli-g'arbida joylashgan. Yoqilgan…

Rossiyaning qaysi shaharlari nomini o'zgartirdi?

Rossiyaning qaysi shaharlarining nomi o'zgartirilgan? Ustinov-Izhevsk Kuybyshev-Samara Vyatka-Kirov Yekaterinburg-Sverdlovsk Andropov-Ribinsk Dzaudjikau-Orjonikidze-Vladikavkaz Leningrad-Sankt-Peterburg Tsaritsyn-Stalingrad-Volgograd Kalinin-Tver Krasnodar-Yekaterinodar Gorkiy shaharlari Rossiyaning hamma joylariga o'xshaydi. Yuqorida nomlari o'zgartirilgan shaharlarga: Aleksandrovsk ...