Iqtisodiy resurslar nima?

Iqtisodiy resurslar nima? Resurslar iqtisodiy jihatdan RESURSLAR IQTISODIYoTI (frantsuz tilidan. Ressource yordamchi vosita degani) iqtisodiy nazariyaning asosiy kontseptsiyasi, ishlab chiqarishni ta'minlash manbalari va ma'nosini anglatadi. Iqtisodiy resurslar tabiiy (xomashyo, geofizik), ...

Vazifa - bu soliqmi?

Vazifa - bu soliqmi? ha Duty - bu vakolatli rasmiy organlar tomonidan muayyan funktsiyalarni bajarishda davlat qonunchiligida nazarda tutilgan miqdorda olinadigan yig'im. To'lovlarga, xususan, ro'yxatdan o'tish va shtamp bojlari, ...