korund nima

korund minerali, kristalli-alyuminiy oksidi (Al2O3), trigonal tizim, ditrigonal-skalenohedral nima. Bu psevdo-olti burchakli ko'rinishning bochkasimon, dipiramidal va jadvalli kristallari, ajratilgan qo'shimchalar va ...