Y iborasi

U prefiksini anglatuvchi y prefiksi harakatning oxirini anglatadi: cho'kib ketdi, qochib ketdi, ketdi. Prefiks - bu so'zni o'zgartirishi uchun qo'shilgan so'zning kichik qismi, masalan: Tushuntirish, mustahkamlash, o'ylash ...

morfologik tahlil

morfologik tahlil Men sizga rahmat Irina sizga katta rahmat! Irina, yoki siz CAM olmoshining morfologik tahlilini yozishingiz mumkin; Kim o'zini o'zi boshqarmasa, boshqasiga ko'rsatma bermaydi. Er nima, shunday ...

polid nima, pogostlar, darslar

polyudye nima, cherkov hovlilari, darslari KOZACHKA Polyudye - Rossiyada 9-12 asrlarda amal qilgan Sharqiy slavyan qabilalaridan o'lpon yig'ish usuli. Pogost - cherkov va qabriston joylashgan, ruhoniylarning uylari bo'lgan kichik bir aholi punkti, cherkov markazi.