Bo'shliqlar kimlar?

Tapirlar kimlar? Tapirlar (Lotin Tapirus) - bu teng tuyoqli hayvonlar tartibidan kelib chiqqan, bir oz shakliga o'xshash cho'chqaga o'xshash, ammo ushlash uchun moslashtirilgan kalta tanasiga ega bo'lgan yirik o'txo'rlar. Tapirlarning o'lchamlari har xil turdan ...