Farishtasi kim?

farishta kim? Ibrohim dinlarida farishta (qadimgi yunoncha, angelos messenger, xabarchi) - bu Xudoning irodasini etkazadigan va g'ayritabiiy kuchlarga ega bo'lgan ruhiy, tanasiz mavjudot. Bundan tashqari, Yahovaning farishtalari voqealarni boshqarishi mumkin ...